site

Tag Archives: owies bingo norma wysiewu

Owies bingo norma wysiewu

Stwierdzić trzeba, że wokół krótkiego metrażu jako źródła wiedzy wytworzyła się bardzo sprzyjająca atmosfera. Przy każdej okazji, przy omawianiu nawet ogólnych spraw związanych z przemysłem filmowym, podkreślana była konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi przede wszystkim na ten właśnie rodzaj filmu, którego wartość społeczna stała się niezaprzeczalna. Niemal w każdej wypowiedzi przy różnych okazjach padały zdania: wiemy, że powinniśmy, ale. To „ale” dotyczyło złych warunków, braku zrozumienia i zainteresowania sfer miarodajnych. Głosy opinii publicznej nie mogły jednak przejść bez echa i zmusiły władze do dalszych posunięć, normujących stosunek państwa do zagadnień filmowych. Dalszym krokiem było podpisane 5 X 1928 r. uzupełnienie § 12 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych z 18 III 1924 r., które głosiło, że: „wartość artystyczną i naukową przedstawień kinematograficznych określa minister Spraw Wewnętrznych przy sposobności wykonywania cenzury filmów”. Rozporządzenie to weszło w życie 19 października. Uniezależniało ono kwalifikację filmów od wielu różnych komisji magistrackich, którym pozostawała teraz tylko czynność wyznaczania podatku w ramach ściśle już określonych przez Ministerstwo. Inny okólnik określił kryteria oceny, ustalając jedenaście kategorii filmów, wpływających na zróżnicowanie podatku, którego wysokość została określona na 10, 30, 50 lub 60%. Dziesięć procent podatku należało pobierać od filmów ściśle naukowych, 30% od filmów wyszczególnionych w kategoriach od 2 do 8 włącznie, 50% od historycznych i 60% od pozostałych.