site

Tag Archives: fabryka wedla noc muzeów

Fabryka wedla noc muzeów

Jeśli zważymy głosi memoriał że kilkusetmetrowe dodatki jako wykonane w kraju stanowią częstokroć clou programu, że w treści są zawsze propagandowo-polityczne, naukowe, kulturalno-oświatowe lub etnograficzne, musimy przyznać, że są one ze stanowiska państwowego stokroć bardziej wartościowe niż jakaś przeciętna opowieść zagraniczna”. Ulgi podatkowe od takich programów, w które wchodzi dodatek krajowy oprócz podstawowego filmu zagranicznego, winny być stosowane według tej propozycji proporcjonalnie do metrażu i wartości filmów. Memoriał podkreślał fakt, że Magistrat warszawski stosował takie ulgi, ale tylko przez czas krótki, a samorządy prowincjonalne w ogóle dodatków nie uwzględniały. „Zważywszy, że takie dodatki kosztują bardzo wiele trudu i pieniędzy czytamy w memoriale wytwórca, nie znajdujący poparcia władz samorządowych, jest zniewolony zaniechać tej doniosłej pod względem obyczajowym i pedagogicznym produkcji”. Autorzy memoriału uważali słusznie, że stosowanie ulg podatkowych dotyczyć winno tylko filmów o wysokiej wartości artystycznej, dydaktycznej lub etycznej. Stwierdzenie, jaka jest wartość filmu, nie mogło być jednak dokonywane przez kilkaset komisji samorządowych, w składzie których znajdowali się często ludzie zupełnie nie mogący podołać tak trudnemu zadaniu. „Zdaniem naszym czytamy w zakończeniu jedynie organy centralne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołane są do przeprowadzania kwalifikacji filmów co do ich wartości oraz określania wysokości zniżki podatkowej, która obowiązywać powinna na całym terytorium Rzeczpl.”

Cześć, mam na imię Wojtek i zapraszam Cię na mojego bloga, który poświęcony jest bezpośrednio sztucę! Po ukończonej Akademii Sztuk Pięknych postanowiłem założyć tego bloga a we wpisach dzielić się z Wami ciekawostkami, o których się dowiedziałem podczas mojego życia!