Film Polska współczesna

Z myślą o młodzieży, jej nauczaniu zgodnie z nowymi programami, obowiązującymi od 1935r. był film Polska współczesna, zrealizowany z inicjatywy Ministerstwa WRiOP przez Instytut Filmowy przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Pierwsza część tego filmu pt. Polska gospodarcza została wykonana w 1934 r. Realizatorzy i inicjatorzy filmu mieli na uwadze głównie młodzież wyższych oddziałów szkoły powszechnej oraz szkół zawodowych dokształcających. Plan całego filmu obejmował całokształt materialnej i duchowej kultury Polski. Zrealizowaną część gospodarczą o kulturze materialnej poprzedzał wstępny odcinek pt. Odrodzenie niepodległej Polski, w którym na tle map, ilustrujących stopniowe zanikanie z widowni politycznej państwa polskiego w wieku XVIII i XIX, realizatorzy ukazali odrodzenie nowej Polski. Do wstępu należał również następny odcinek pt. Krajobraz polski, przedstawiający w ramach administracyjnych podział państwa na województwa oraz jego obszar jako podłoże do dalszych odcinków, mających już charakter czysto gospodarczy. Na tę część gospodarczą składały się trzy działy: Bogactwa Ziemi, Przemysł, Komunikacja i pieniądz.
Kompozycja filmu była luźna. Składała się z szeregu odcinków, następujących po sobie w pewnej systematycznej kolejności i łączących się w większe całostki, przeznaczone do wyświetlania na poszczególnych seansach.

Cześć, mam na imię Wojtek i zapraszam Cię na mojego bloga, który poświęcony jest bezpośrednio sztucę! Po ukończonej Akademii Sztuk Pięknych postanowiłem założyć tego bloga a we wpisach dzielić się z Wami ciekawostkami, o których się dowiedziałem podczas mojego życia!
<